Avioehto

Avioehtosopimuksen laatiminen lähi- tai etäpalveluna

Avioehtosopimuksella määrätään avio-oikeuden laajuudesta

Avio-oikeus on avioliiton myötä syntyvä oikeus, jolla ei ole omaisuuden vallinnan ja varallisuusaseman kannalta avioliiton aikana käytännön merkitystä. Vasta sitten, kun avioliitto päättyy avioeroon tai puolison kuoleman johdosta, avio-oikeudella ja tehdyllä avioehtosopimuksella on merkittävät oikeusvaikutukset.

Lain mukaan lähtökohta omaisuuden jaossa on, että molempien puolisoiden netto-omaisuus lasketaan yhteen ja se jaetaan kahtia. 

Avio-erossa jako tapahtuu pääsääntöisesti tasan, mutta kuoleman jälkeisessä osituksessa rikkaampi leski saa olla antamatta omaa omaisuuttaan ensin kuolleen perillisille.

Avioehtosopimuksen laatiminen

Avioehtosopimuksen laatiminen käy kätevästi jopa 50 minuutissa, mikäli tiedätte, minkälaisen avioehtosopimuksen haluatte.  Jos mietitte eri vaihtoehtoja ja niistä parhaiten teille sopivaa tai jos ajatuksena on myös keskinäisen testamentin laadinta,  niin kannattaa varata 75 minuutin palveluaika, jotta paperit saadaan kuntoon kerralla.    Nyt palveluaikoja on saatavilla myös etäyhteydellä, jolloin asian voi hoitaa vaikkapa suoraan kotisohvalta ja perinteistä palvelua edullisemmin.

Varaa aika kalenterista

Avioehtosopimus ennen naimisiin menoa

Avioehtosopimus tehdään useimmiten avioitumisen yhteydessä varmuuden vuoksi sen varalta, että avioliitto päättyisi avioeroon. 

Luonnollisesti avioituva pari uskoo oman avioliittonsa kestävän, mutta synkkä tilasto osoittaa, että noin puolet solmituista avioliitoista päättyy avioeroon ja sen realiteetin perusteella on hyvä tehdä avioehtosopimus.

Ehdottomasti yleisin avioehtosopimus avioituville on täydellisesti avio-oikeuden poissulkeva sopimus, joka tarkoittaa sitä, että erotilanteessa kumpikin pitää oman omaisuutensa ja omaisuus erotellaan. 

Seuraavaksi yleisin on avioehtosopimus, jossa määrätään, että avio-oikeutta ei ole avioerossa, mutta on kuoleman jälkeisessä osituksessa. 

Kolmanneksi yleisin on avioehtosopimus, jossa avio-oikeus on lähtökohtaisesti poissuljettu, mutta asunto on kuitenkin avio-oikeuden alaista.

Usein avioituvat tekevät avioehtosopimuksen yhteydessä myös keskinäisen testamentin. Keskinäinen testamentti ja avioehtosopimus usein halutaan sisällöltään sellaiseksi, että leskeksi jäänyt saa ensin kuolleen omaisuutta ja että se myös mahdollisimman pitkälle on avio-oikeudesta vapaata.   Yhteinen asunto ja asuntolaina yleensä vaativat harkitut asiakirjat, joilla toisen asemaa voi turvata toisen yllättävän poismenon varalta.

Avioehtosopimus avioliiton aikana

Avioehtosopimuksen voi tehdä myös avioliiton aikana.

Avioehtosopimus tehdään hyvin usein, kun se on jäänyt naimisiinmenon tohinassa tekemättä tai kun huomataan, että vanhassa avioehtosopimuksessa on päivityksen tarvetta.

Usein avioehtosopimuksesta puuttuu maininta omaisuuden avio-oikeuden alaisuudesta kuolemanvaraisessa osituksessa, mikä on usein sangen hyödyllinen määräys esimerkiksi perintöverosuunnittelun kannalta.   

Puolison suojaaminen ja perintöverosuunnittelu ovat yleisiä motiiveja avioehtosopimuksen tekemiselle, jolloin samassa yhteydessä tehdään yleensä myös keskinäinen testamentti tukemaan näitä tavoitteita.

Avioehtosopimus laaditaan usein myös ennakoiden tulevaa avioeroa ja sen omaisuuden jakoa, jolloin on syytä muistaa, että avioehtosopimus on tehtävä ja rekisteröitävä ennen avioerohakemuksen jättämistä.

Avioehtosopimus palvelee myös yrittäjän riskinhallinnan asiakirjana, jolloin ajoissa laaditulla sopimuksella voidaan suojata perheen omaisuutta mahdollisen konkurssin tai ulosoton varalta.