Oikeudenkäynnit ja riidat

Oikeudenkäynneissä ja riidoissa avustaminen

Riita on syntynyt, mitäs nyt tehdään?

Jokainen kohtaa elämässään useita ikäviä riitoja, mutta suinkaan kaikki eivät eskaloidu lakimiehen pöydälle asti. 

Yli 30 vuoden ajalle on osunut satoja, jollei tuhansiakin erilaisia riitoja  ja riidan alkuja.

Tavallaan riidassa on erilaisia kypsyysvaiheita, joissa taitavaa lakimiestä tarvitaan erilaisissa rooleissa.

Erimielisyysvaihe

Erimielisyysvaiheessa ei ole vielä erityistä riitaa, mutta selkeästi esiintuotua tyytymättömyyttä tai erimielisyyttä asioista.   Tällaisia tilanteita liittyy usein sopimussuhteisiin, palvelusopimuksiin tai kaupankäyntiin. 

Sopijapuoli ajattelee, että toimitus ei ole mennyt ihan niin kuin pitäisi, mutta toisaalta ei haluta pilata tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia.

Kyse voi olla myös jakosopimuksen tekemisestä avioerossa tai perinnönjaossa, jossa yritetään päästä hyvään lopputulokseen sovinnollisesti, vaikka jännitteitä on. 

Tällaisissa tilanteissa on todella tärkeää, että lakimiehellä on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky nähdä kompromisseja ja sovintomahdollisuuksia sekä toisaalta synnyttää vastapuolellekin motivaatiota saada asia mukavasti ja fiksusti päätökseen

Varaa aika

Mahdollisuuksien selvittäminen

Varaa aika maksuttomaan 30 minuutin puhelinneuvotteluun, niin selvitetään, olemmeko me paras valinta asiantuntijaksi vai onko joku toinen taho parempi,  ja onko riitely ylipäätään järkevä vaihtoehto.

Riita

Riitavaiheessa on jo tuotu erimielisyyden aiheet esille, mutta osapuolet pysyvät tiukasti omissa kannoissaan ja toisesta on jo tullut vastapuoli, eikä yhteistyöhaluista kommunikaatiota juuri löydy.  

Riitavaiheessa ulkopuolinen lakimies voi neutralisoida tilanteen asiatasolle ja olla viestinvälittäjänä osapuolten välillä.  Joskus riidan sopimiseen riittää yksikin ulkopuolinen lakimies, joskus vaaditaan kummallekin osapuolelle oma ”tunnesuodatin”. 

Tyypillisesti avioeroja ja perinnönjakoja neuvotellaan lakimieslähtöisesti.  Samoin yrityksien asioita yritetään sopia ilman turhaa julkisuutta.

“ Ehkä mieleenpainuvin tulinen riita oli sellainen, jossa avioerossa mies oli kovasti aggressiivinen ja hyökkäävä, eikä sovintoa millään löytynyt useiden tuntien vääntämisen jälkeenkään. 

Ovella lähtiessä mies uhosi, että jos hän olisi v****mainen, niin hän tekisi asioista vielä pahempaa.  Kun totesin, että eihän hän onneksi ole v****mainen ja siksi varmaan haluaa sovinnollisen ratkaisun, hän kääntyi kannoiltaan ja halasi, jonka jälkeen lähdettiin kirjoittamaan paperit valmiiksi. Aika pienestä oli sovinto kiinni. “

Ulkopuolinen päätös

Joskus käy niin, että sopimukseen ei kerta kaikkiaan päästä, vaikka minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja käytäisiin läpi ja vaikka lakimiesavustajatkin ovat kaikkensa yrittäneet.

Tällöin tarvitaan objektiivisen päättäjän ratkaisu asiaan.

Avioerot ja perinnönjaot hoitaa pesänjakaja, muissa asioissa yleensä joku viranomaistaho.

Joskus asian eteenpäin viemiseksi on useampia vaihtoehtoja ja silloin kokenut lakimies tuo vaihtoehdot esille, sekä kertoo niiden plussat ja miinukset, mukaan lukien kustannukset.

Etenemisvaihtoehtojen kartoitus

Jokaisessa riidassa on omat yksityiskohtansa, joiden perusteella tulee huolellisesti harkita, millä tavalla asiassa saavutetaan parhain lopputulos.

Lisäksi on hahmotettava kustannusriskit ja riidan lopputuloksen eli asiassa saavutettavan hyödyn suhde sen kustannusriskiin.

Kokenut lakimies on inhorealisti ja pessimistinenkin, oikeudenkäyntiin täytyy olla rahallinen peruste, pelkkä periaate ei ole järkevä syy käräjöidä.

Oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynneissä asiamiehenä ja avustajana voi olla asianajaja tai luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja.

Pelkkä muodollinen pätevyys ei kuitenkaan takaa, että avustaja osaisi asiansa.  Sen vuoksi meillä jokainen asia, joka ylipäätään otetaan hoidettavaksi, katsotaan tarkan seulan läpi, eli onko sen hoitamiseen varmasti riittävä osaaminen ja pätevyys sekä onko asian eteenpäin vieminen asiakkaan etu ylipäätään.

Hoidamme oikeudessa riita-asioita sekä rikosasioista asianomistajan vahingonkorvausvaateita.

Vuosien varrella riita-asioissa vastapuolella on ollut mm. Suomen valtio, useat kaupungit ja kunnat, pankit, sähköyhtiöt, vakuutusyhtiöt, yliopistot,  monikansalliset yhtiöt, maahantuojat, rakennusliikkeet, asunto-osakeyhtiöt ja määräävässä markkina-asemassa olevat yhtiöt.   Monet taistelut pienen puolesta ovat päätyneet jättien häviöksi.

Riitoja ja oikeudenkäynnin aiheita, joissa meillä on erityisosaamista:

 • asuntokauppa
 • asunto-osakeyhtiölain rikkominen
 • autokauppa
 • hevoskauppa
 • hinnanalennus
 • irtisanomisriita
 • kaupanpurku
 • kiinteistöriita
 • kosteus- ja homevauriot
 • käytetyn auto kauppa
 • liikehuoneiston vuokra
 • osakeyhtiön sulautuminen
 • osakkeen lunastusriita
 • osakkeenomistajan yhdenvertaisuus
 • palvelusopimukseen liittyvä riita
 • perinnönjaon moite
 • rajariita
 • sopimusriita
 • sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
 • takuuajan jälkeinen rikkoontuminen
 • tasa-arvolain mukainen syrjintä
 • työsuhdeasia
 • vahingonkorvaus
 • velkomus
 • vesijätön lunastus