Yritys­asiakkaat

Yritysasiakkaiden lakipalvelut lähi- tai etäpalveluna

Ennakointi säästää paljolta vahingolta ja vaivalta

Ennakointi on yrittäjälle ja yritykselle elintärkeää katastrofien välttämiseksi ja asiantuntevan juristin käyttö etukäteispainotteisesti on paljon edullisempaa, kun jo ilmenneiden ongelmien jälkikäteinen ratkaiseminen.

Ennakointiin kannattaa panostaa esimerkiksi seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

  • yrittäjän henkilökohtainen riskinhallinta
  • yritystoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kriisitilanteissa
  • sopimusehtojen huolellinen kirjaaminen ja muotoilu
  • yrityksen toiminnan ja päätöksien lainmukaisuuden varmistaminen
  • rahoitusjärjestelyt ja niihin liittyvien vakuuksien järjestely
  • työsuhdeasiat, etenkin lomauttaminen ja irtisanominen
  • verosuunnittelu ja ennakkotietojen hakeminen
  • taloushallinnon asianmukainen järjestäminen sekä valvonta

 

Asiantuntevaa lakiapua laaja-alaisesti yrityksen ongelmiin

Yritykselle tulee vääjäämättä jossain vaiheessa ongelmia, joihin tarvitaan pätevää juristia.  Pitkäaikainen lakimiesyrittäjä ymmärtää paitsi yrittäjän tarpeita, myös liiketoiminnallisia haasteita sekä osaa antaa apua sekä neuvoja sellaisessakin asiassa, jota asiakas itse ei välttämättä huomaa edes kysyä.

Yleisin jutturyhmä yrityksissä on velkomukset, eli asiakas ei maksa laskua tai yritykselle tullut lasku on kohtuuton.

Toiseksi yleisimpiä ovat työsuhdeasiat ja niistä erityisesti  irtisanomiseen liittyvät riidat.

Kolmanneksi yleisin juttutyyppi liittyy osakkeenomistajan asemaan, osakkaiden keskinäisiin suhteisiin sekä osakkeiden lunastukseen ja voitonjakoon.

Vaikkakin usein ajatellaan, että verottajan kanssa on paljon ongelmia, ei juristin pöydälle päädy niistä kuin vain jäävuoren huippu:  verotarkastukset, niihin tehtävät vastineet ja valitukset. 

Verottajan kanssa prosessointi on ehkä haastavin osa-alue juristin työssä tiheään vaihtuvien säädösten ja ohjeiden myötä.  Jotta asianmukaisen vastineen tai valituksen pystyy laatimaan, on tiedettävä verottajan käytännöt ja ohjeiden soveltamiseen liittyvät yksityiskohdat eri aikoina sekä myös kyky ymmärtää yksityiskohtaisesti kirjanpidon ja verotuksen vaikutus toisiinsa.   Syvää ymmärrystä veroasioista ei voi saada ilman pitkäaikaista käytännön kokemusta tai ilman tieteellistä syventymistä verotuksessa noudettaviin periaatteisiin ja sekä määräyksiin; erityisesti yritysverotuksen tunteminen on välttämätöntä.

Asiantuntevia neuvoja yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset vaativat onnistuakseen vankan osaamisen verotuksen eri osa-alueilta sekä yhtiöoikeudellista tietämystä.   Ulkomaisen yhtiön kanssa tehtävässä kaupassa tarvitaan lisäksi vankkaa englannin kielen taitoa sekä tietoa eri maissa noudatettavista yrityskaupan toteuttamisen prosesseista.

Yrityskauppa, jos mikä edellyttää hyviä kaupantekotaitoja, eli vuorovaikutustaitojen sekä neuvottelurutiinin hyvä osaaminen näkyy aina myös maksetussa hinnassa.   Harva yrittäjä tekee useita yrityskauppoja elämänsä aikana ja kun kyseessä on yleensä kertaluonteinen tapahtuma, usein jopa elämäntyö, ei ilman juristia pystytä pitämään tarpeeksi oma puolta.   Jos vastapuolella neuvottelee kokenut kauppojen tekijä, muodostuu kaupan ehdot pitkälti vastapuolen sanelemiksi. 

Sukupolvenvaihdos on hyvin merkittävä tapahtuma yrityksen ja suvun omaisuuden säilymisen kannalta. Huonosti toteutettu sukupolvenvaihdos pahimmillaan vie yrityksen tuhoon.   Onnistunut sukupolvenvaihdos pyrkii turvaamaan yrityksen toiminnan jatkumisen mahdollisimman joustavasti ja pienillä kustannuksilla, ilman ylivoimaisia uhrautumisia tai ponnisteluja.  Sukupolvenvaihdos liittyy usein myös perheen sisäisten asioiden, kuten esimerkiksi aikanaan tulevan perinnönjaon toteutumiseen halutulla tavalla.