Testamentti

Testamentin laatiminen lähi- tai etäpalveluna

Testamentilla määrätään kuoleman jälkeisistä asioista

Testamentti on ainoa tapa määrätä asioista kuoleman jälkeen.  Koska tekijää ei enää silloin ole, on testamentin muoto ja tekemistapa hyvin tarkkaan määrätty.  Perintökaaren määräyksiä kannattaa noudattaa, koska väärin tehty testamentti voi osoittautua myöhemmin täysin pätemättömäksi.

Yleensä testamentti tehdään, kun jotain oleellista muuttuu omassa elämässä.

Testamentin tekemiseen motivoivia elämänmuutoksia:

 • parisuhteen solmiminen
 • asunnon osto
 • asuntolainan ottaminen
 • avioituminen
 • avioero
 • läheisen kuolema
 • lapsen syntymä
 • lapsen avioituminen
 • lapsen avioero
 • sairastuminen
 • palvelukotiin siirtyminen
 • yrittäjän eläköityminen
 • ison perintöveron maksaminen

Testamentin laatiminen

Testamentin laatiminen käy kätevästi jopa 50 minuutissa, jos tiedetään etukäteen, mitä halutaan.

Jos punnitaan eri vaihtoehtojen välillä ja suunnitellaan myös verojen ja riskien hallintaa, niin kannattaa varata 75 minuutin palveluaika, jotta paperit saadaan kuntoon kerralla.  

Mikäli ajatuksissa on laatia testamentti ja jokin muu asiakirja, tarvitaan vähintään 75 minuutin aika. Suuremmissa kokonaisuuksissa tarvitaan yleensä useampi neuvotteluaika.

Nyt palveluaikoja on saatavilla myös etäyhteydellä, jolloin asian voi hoitaa vaikkapa suoraan kotisohvalta ja perinteistä palvelua edullisemmin.

Varaa aika kalenterista

Testamentilla ennaltaehkäiset riitoja

Testamentti ennaltaehkäisee riitoja perillisten kesken – varsinkin kun se on huolella ja perusteita avaavasti laadittu.

Kun testamentissa on yksiselitteisen selvästi määrätty testamenttaustahto ja lakimääräisestä perimisjärjestyksestä poiketessa myös mahdollisesti joitain testamentin teon motiiveita, on lakimääräisten perillisten ja testamentinsaajien helppo noudattaa määräystä. 

Yleisimmät riitaisuudet liittyvät tilanteeseen, että lakimääräinen perillinen on syrjäytetty osittain perinnöstä ja tämä katsoo, että syrjäyttäminen on ollut epäreilua.  Jos testamentissa on kerrottu selkeästi esimerkiksi syrjäytetyn aikanaan saamista etuisuuksista tai ennakkoperinnöistä tai vaikkapa yritystoiminnan jatkamiseen liittyvästä motiivista, on testamentin hyväksyminen helpompaa.

Mikäli testamentissa on laajempia määräyksiä esimerkiksi asioiden hoitamisesta kuoleman jälkeen, eli kenellä on valta päättää hautausjärjestelyistä, perunkirjoituksen toimituttamisesta ja kuka toimeenpanee testamentin, ei myöskään käytännön asioiden hoitamisesta tule riitoja.

Testamentilla voit pienentää perintöveroja

Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla testamentilla voi pienentää perintöveroja huomattavasti.  

Omaisuuden pilkkominen ja jakaminen perintöverosta vapaiden määrien avulla sekä hallintaoikeuksien perustamisella voi parhaimmillaan pienentää todella merkittävästi määrättävää perintöveroa, eikä tätä verosuunnittelukeinoa kannata jättää käyttämättä.  

Testamenttiin kirjattavat motiivit testamentin tekemiseksi eivät ole myöskään määräyksinä verotuksellisesti vaikutuksettomia, koska niillä on merkitystä usein sekä omaisuuden arvostamisessa että myös ennakkoperintöolettamien suhteen.  Tyypillisimmillään testamenteissa onkin määräyksiä ennakkoperintöolettaman poistamiseksi.

Erinäisillä testamentin saajan ja kuolinpesän varoista maksettavien kustannuksien määrääminen testamentilla heijastuu välittömästi pesän netto-omaisuuden määrään ja sitä kautta vähentävät myös perintöveroa.

Testamentilla suojaat läheistäsi

Testamentilla voit suojata läheistäsi, olitpa sitten parisuhteessa, avoliitossa tai avioliitossa.

Eri elämäntilanteissa suojaamisen tarve on erilainen:  lapseton pariskunta haluaa suojata kumppania tai puolisoa omien lakimääräisten perillisiensä (vanhemmat tai sisarukset) mukaantulolta yhteisen asunnon tai asuinirtaimiston jakoon, vastaavasti vakiintuneemmat ja usein myös iäkkäimmät pariskunnat hakeva kumppanilleen taloudellista turvaa ja riippumattomuutta sekä elintason säilyttämisen varmistamiseksi. 

Puolison suojaaminen ja perintöverosuunnittelu onkin hyvin yleinen motiivi testamentin tekemiselle, jolloin samassa yhteydessä päivitetään myös avioehtosopimus  tukemaan näitä tavoitteita.

Lapsen avioituminen ja avioeron mahdollisuus on myös hyvin yleinen motiivi testamentin tekemiselle; avioehtosopimuksellahan perinnönjättäjä voi hyvinkin kattavasti määrätä, että perinnönsaajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen.  

Lähtökohtaisesti melkein kaikkiin laadittuihin testamentteihin halutaan avio-oikeuden poistava määräys. 

Erityisen tärkeä määräys on haluttaessa suojata merkittävää sukuomaisuutta tai vaikkapa sukupolvia kestäneen elinkeinon tai yritystoiminnan määräysvallan ja omistuksen pitämistä jatkossakin suvussa, omilla lapsilla ja näiden jälkipolvilla.

Ennakointia ja turvaa tulevaisuudelle

Usein testamentin teon yhteydessä mietitään omien asioiden hoitamista ja omaisuuden turvaamista hyvin laajasti ja halutaan laatia asiakirjat, joilla elämän häiriötön kulku taataan itselle ja läheiselle kaikissa vaiheissa.

Testamentin teon yhteydessä laaditaan usein avioehtosopimus, edunvalvontavaltakirja tai lahjakirja, joilla halutaan turvata omaa ja läheisen elämistä sekä säästää veroissa sekä varmistaa tiettyjen omaisuuserien päätyminen oikealle taholle.  

Testamentti, edunvalvontavaltuutus ja lahjakirja palvelevat yrittäjän – sekä usein myös tulevan jatkajan – riskinhallinnan asiakirjoina, jotka suojaavat  perheen omaisuutta mahdollisen sairastumisen, isojen verojen sekä  konkurssin tai ulosoton varalta.