Perinnönjako

Perinnönjako onnistuu myös ilman riitaa

Perinnönjako on yksi eniten kiistoja aiheuttava asia  perheissä ja suvuissa.  Monesti riitaisuudet lähtevät liikkeelle väärinkäsityksestä tai silkasta tietämättömyydestä.

Perillinen saattaa kokea tulleensa syrjityksi ja pelkästään tunteen varassa sitten riitautetaan myös itse perinnönjakoa esittämällä väite ja vielä varmuuden vuoksi toinenkin.

Kun jaossa on apuna kokenut juristi, joka ymmärtää riidan ja kaunan takana olevat todelliset syyt ja pystyy vakuuttamaan osakkaan siitä, miten lain mukaan jaon tulee mennä, on yleensä tuloksena jakosopimus hyvinkin nopeassa tahdissa ilman ylimääräisiä kuluja.

Hyvä juristi ei peesaa asiakasta tämän epärealistisissa vaatimuksissa tai kuvitelmissa, vaan palauttaa maan pinnalle kertomalla, miten asiat arvioidaan lain ja oikeuskäytännön mukaan ja millaisia taloudellisia lopputuloksia eri vaihtoehdoilla saavutetaan. 

Hyvä juristi tietää, että objektiivinen asiantuntijan tieto on se, mistä asiakas maksaa, eikä pään nyökyttelystä.

Perinnönjaossa – jos missä –  pätee vanha sananlasku: ”Parempi laiha sovinto kuin lihava riita.”

Hyvään sopimukseen pääseminen vaatii juristilta hyviä neuvottelu- ja vaikuttamistaitoja  sekä kokemuksen tuomaan strategiaa.   Sopimusehtoja hiottaessa on tiedettävä tarkoin omat heikkoudet ja vahvuudet sekä osattava ennakoida, mikä jaon lopputulos todennäköisimmin olisi pesänjakajan tekemänä jakona.

Varaa aika tästä

Perinnönjaon aloittaminen

Jos tarvitset avustajan perinnönjakoon, alkaa jutun hoito asian vastaanotolla, jossa katsotaan asiakirjojen avulla pesän tilanne sekä järkevimmät etenemistavat  

Alkuneuvotteluun riittää yleensä 50 minuutin aika.

Alkuneuvottelu voi tapahtua  myös etäyhteydellä, jolloin asiakirjat toimitetaan joko skannattuna tai postissa toimistollemme etukäteen.

Pesänjakajan toimittama perinnönjako

Joskus käy niin, että sopimukseen ei kerta kaikkiaan päästä, vaikka minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja käytäisiin läpi.   Henkilösuhteet saattavat olla niin tulehtuneet, että osakkaat eivät suostu lainkaan kommunikoimaan, eivätkä myöskään käyttämään omaa juristia apunaan, joka pystyisi asettamaan raamit sopimuksen sisällölle.

Riitautuneessa perinnönjaossa säännönmukaisesti haetaan pesänselvittäjä ja -jakaja, joka suorittaa jaon ns. toimitusjakona.

Pesänselvittäjä selvittää kuolinpesän jakokuntoon ja pesänjakaja tekee objektiivisen jakopäätöksen osakkaiden esittämät  väitteet ja vaatimukset huomioiden.  Pesänjakaja tekee ratkaisun objektiivisesti, eli täysin osakkaista riippumattomana tahona ja puolueettomasti.  

Pesänjakajan päätös on tavallaan ensimmäisen oikeusasteen päätös ja sitä moititaan perinnönjaon moitekanteella käräjäoikeudessa.

Pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävässä kokemusta ei voi koskaan olla liikaa.   Pelkästään käytännön tasolla pesänhoito ja jakoprosessin eteenpäin vieminen kustannustehokkaasti vaatii pesänselvittäjältä ja -jakajalta rutkasti rutiinia sekä käytännön kokemusta mm. pesän realisointia ja hallintaa koskien.  Perinnönjaon viivästyminen jakajan vitkuttelusta johtuen on yksi ikävämpiä asioita, mikä eteen voi sattua.

Kun kokemusta on yli 30 vuoden ajalta lukemattomista perinnönjaoista osakkaan avustajana, pesänjakajana sekä myös tuomarin tehtävissä, ei useinkaan tule tilannetta, joka ei olisi ennestään jo tuttu.   Ja kun homma on tuttua, niin se myös etenee vauhdikkaasti ilman turhia hidasteita.

Pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävät

Mikäli varatuomari Tiina Tikan halutaan hoitavan pesänselvittäjänä ja -jakajana perinnönjaon, on hakemus hänen määräämiseksi käräjäoikeudelle tehtävä jonkun muun toimesta.  Hakemuksen voi laatia myös osakas itse.    

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää Tikan suostumus, jonka hän voi antaa saatuaan tiedot pesänosakkaista ja todettuaan, ettei ole esteellinen millään perusteella.  Tiedot pesänosakkaista saa kätevimmin perukirjasta, joka pyydetään toimittamaan suostumuksen antamiseksi.

Perinnönjaon kustannukset

Perinnönjaossa oman avustajan käytöstä aiheutuvat kustannukset menevät omasta pussista.  

Pesänselvittäjän- ja jakajan lasku menee pesän varoista paitsi tilanteessa, jossa pesän varat eivät riitä laskuun.  Siinä tapauksessa pesänselvittäjän ja -jakajan hakija on ensisijaisessa vastuussa laskuista.

Vakuutusyhtiö osallistuu jakokustannuksiin vasta perinnönjaon moitekanteen aikana ja normaalisti siinä tapauksessa vakuutusyhtiö kattaa omat asianajokulut lukuunottamatta omavastuuosuutta.  Yleisin oikeusturvavakuutuksesta korvattava ylin korvaussumma on 8500 euroa ja harvoin yksityishenkilöllä yli 15000 euroa.

Kaikissa tapauksissa palkkion määrä perustuu asiaan käytettyihin tehokkaisiin työtunteihin. Tuntihinta  on toimistollamme 248 € (sis. alv 24 %) .  

Meidän toimistolla ei laskuteta asian opiskelusta tai opettelusta, vaan asiantuntijan työajasta.