Yritys

Tiina Tikka

 • varatuomari 1993
 • luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja
 • varanotaari 1988
 • oikeustieteen kandidaatti 1992
 • yrittäjä vuodesta 1985 alkaen

Laadukasta lakipalvelua Tampereelta

Lakipalveluja Tampereella tarjoaa Lakitoimisto Tiina Tikka Oy yli 30 vuoden kokemuksella korkealla ammattitaidolla kohtuuhintaan. 

Varatuomari Tiina Tikalla on laaja kokemus oikeudellisesta neuvonnasta ja oikeudenkäynneistä.

Erikoisalana siviilioikeus, perheoikeus, vahingonkorvaukset, asuntokauppariidat ja työsuhderiidat.

Erityiskiinnostuksen kohteet:

Yksityishenkilöt

 • perintösuunnittelu
 • varallisuuden säilyttäminen ja suojaus elämänmuutoksissa
 • lahja- ja perintövero-optimointi
 • oikeudellisen neuvonnan tuottaminen ymmärrettävällä tavalla
 • neuvottelu-, vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitojen hyödyntäminen parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävät
 • oikeudenkäynnit esim. asuntokauppariita, palvelun ja irtaimen kauppaan liittyvä riita, kiinteistöriita, perinnönjaon moite, työsuhteeseen liittyvät riita (mm. irtisanominen, tasa-arvolain mukainen syrjintä) ja vahingonkorvaus

PK-yritykset

 • sukupolvenvaihdos 
 • yritysjärjestely ja -kauppa
 • yrityksen liiketoiminnan kehittäminen toimivilla sopimuksilla (esim. agentti-, urakka-, alihankinta-, franchise-, lisenssi- ja yhteistyösopimus)
 • oikeudellisen neuvonnan tuottaminen ymmärrettävällä tavalla
 • neuvottelu-, vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitojen hyödyntäminen parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • oikeudenkäynti, esim. irtisanomisriita, velkomus, vahingonkorvaus, sopimusrikkomus, sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Vesa Häkli

 • oikeustieteen lisensiaatti 1998?
 • oikeustieteen kandidaatti 1984
 • luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja
 • vaativaa verokonsultointi etenkin PK-yritysten tarpeisiin
 • vuosikymmenien kokemus verohallinnon palveluksessa sekä yrittäjänä Verokonsultointi Vesa Häkli Oy:ssä

Tilanteita, joissa kannattaa käyttää verokonsulttia

 • perinnön ja jäämistön verosuunnittelu
 • lahja- ja perintöverojen pienentäminen
 • sukupolvenvaihdokset
 • yritysjärjestelyt
 • oikaisuvaatimus verotuksesta
 • verovalituksen laatiminen
 • verotarkastuksessa vastineiden antaminen

Laadukasta verokonsultointia

Oikeustieteen lisensiaatti, verokonsultti Vesa Häkli, vastaa yhteistyökumppanina paitsi asiakkaiden “normaalista” lakipalvelusta, myös tarjoaa vaativaa verokonsultointia etenkin PK-yritysten tarpeisiin.

Häklillä on vuosikymmenten kokemus veroasioissa, alkaen urana verohallinnon palveluksessa ja jatkuen sitten yrittäjänä Verokonsultointi Vesa Häkli Oy:ssa.

Häklin erikoistuminen kohdistuu yritysverotukseen sekä sukupolvenvaihdoksiin ym. liittyvien yritysjärjestelyjen verotuksen optimointiin ja hän onkin yksi harvoista lisensiaattitason lakimiehistä, joka on opettanut yliopistolla verotusta, toiminut pitkään vastuullisissa tehtävissä verohallinnossa sekä lisäksi konsultoinut käytännöntasolla vuosikymmenet yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Kamppailussa verokarhun kanssa on rutkasti kokemusta verovalitusten ja verotarkastusten kautta.

1985 – 1992

Toiminta alkanut 80-luvun puolessa välissä lakiasiaintoimistona, jolloin asiakirjojen laatimista, perunkirjoituksia, asuntoyhtiöiden perustamisia ja grynderisopimuksia ja käytännössä kaikki toimeksiannot, mitä oli saatavissa.

1985 – 1992
1992 – 2000

Lisäksi PK-yritysten lakiasioita, kansainvälisiä sopimuksia, yritysjärjestelyitä ja – kauppoja.  Avustajana ja asiamiehenä lukuisissa oikeudenkäynneissä  mukaan lukien hallinnolliset asiat ja rikosasioissa vastaajan avustaminen, velkajärjestelyt, verovalitukset. EU-rahoitusasiantuntijan opintoja ja joitakin rahoitushakemuksia. Lukuisia perinnönjakoja ja osituksia, pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä. Keskittymistä ydinosaamisalueisiin ja toimeksiantojen rajaamista.

1992 – 2000
2000 – 2020

Keskittyminen erikoisalueisiin ja riita-asioihin.  Muutama poikkeustapaus rikosasioissa vastaajan avustamisessa ja hallinnollisissa asioissa.  Lisänä ICT juridiikka, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, etäpalvelujen kehittäminen. Voimakasta erikoistumista ja toimeksiantojen rajaamista ydinosaamiseen.

2000 – 2020
2021 –

Osaamisen syventäminen digirajapinnan palveluihin ja juridiikkaan, sekä asiakkaita auttavan virtuaalisen lakiavustajan kehittämiseen ja prosessien kehittämiseen mahdollisimman tehokkaaksi ja asiantuntevaksi sekä asiakkaalle edullisemmiksi.  Yrityksen sukupolven vaihdoksen vaiheittainen valmistelu.

2021 –