Perunkirjoitus

Perunkirjoitus lähi- tai etäpalveluna

Perunkirjoitus aloittaa pesänselvityksen

Perunkirjoitus on ensimmäinen kuolinpesän selvitykseen liittyvä asia, jonka pääasiallinen tehtävä on antaa verottajalle tarvittavat tiedot perintöverotuksen määräämiseksi.

Perunkirjoitus tulee toimittaa 3 kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta ja määräajan pidennystä voi hakea OmaVero-palvelusta.

Perukirjaa varten tarvittavat tiedot

Pesänilmoittaja on henkilö, joka ilmoittaa pesän varat ja velat sekä toimittaa hallussaan olevat pesän tilaa osoittavat asiakirjat uskotuille miehille, jotka osaltaan laativat perukirjan ja arvioivat siihen ilmoitetut varat.

Yleensä sukuselvitykset tilataan toimestamme, mutta kulujen säästämiseksi asiakas voi tehdä tilaukset itsekin.

Perukirjaa varten tarvitaan:

  • tiedot pesänosakkaista (sukuselvitykset)
  • tieto avioehtosopimuksesta, testamentista, lahjoituksista ja ennakkoperinnöistä yms. juridisista seikoista, jotka vaikuttavat ositukseen/perinnönjakoon
  • tiedot vainajan ja tämän mahdollisen puolison varoista sekä veloista kuolinpäivänä (saldotodistukset, rekisterinotteet yms.)  
  • tiedot pesän vähennyksistä ja veloista (kuitit, tositteet)

Varaa aika kalenterista

Perunkirjoituksen aloittaminen

Perunkirjoitus alkaa yleensä asian vastaanotolla, joka tarkoittaa neuvottelua pesän ilmoittajan kanssa sekä ilmoittajan hallussa olevien asiakirjojen vastaanottamista.

Alkuneuvotteluun riittää yleensä 50 minuutin aika, jolloin sovitaan varsinainen perunkirjoitusaika.

Alkuneuvottelu voi tapahtua  myös etäyhteydellä, jolloin asiakirjat toimitetaan joko skannattuna tai postissa toimistollemme.

Lähetä viestiä, niin sovitaan aikataulusta ja käytännön järjestelyistä tarkemmin!

Perunkirjoituksen parhain toimitusaika

Yleensä perunkirjoituksen pitämistä ei kannata hätäillä, vaan odottaa vähintään 2 kuukautta, että kaikki pesän laskut ja sukuselvitykset ovat jo tulleet.

Koska pesän kulut ovat perintöverotuksen kannalta vähennyksiä, on hyvä, että kaikki kulut tulisi kirjatuksi.  Jos pesäosuuden arvo on alle 20.000 euroa, eli alle verotettavan perinnön rajan, ei kulujen kirjaamisella ole taloudellista merkitystä, mutta luonnollisesti sillä on informatiivinen merkitys pesänosakkaille.

Perunkirjoituksen toimittaminen

Kun perukirjaa varten on saatu riittävät tiedot, on varsinaisen perunkirjoituksen aika.

Perunkirjoituksessa paikalla tulee olla pesän ilmoittaja sekä uskotut miehet.  Pesän osakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta olla paikalla.

Perunkirjoitukseen osallistuminen tai osallistumattomuus eivät luo tai poista osakkaan oikeuksia, eikä myöskään perukirjan sisällöllä ole vaikutusta perinnönjakoon esim. omaisuuden arvostuksen tai omistusoikeuden osoittamisen kannalta.

Perukirjan toimittaminen verottajalle

Perukirja tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.  Perunkirjoituksen pidettyämme toimitamme automaattisesti perukirjan verottajalle, jolta saapuu perintöveropäätös viimeistään vuoden sisällä perunkirjoituksesta.